FABIAN HANDBUCH: HANDBUCH DER HISTORISCHEN BUCHBESTÄNDE IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND EUROPA SUB Logo
 
Home
HomeRegionen:Stadtregister:Abkürzungen
Volltextsuche:

trunkiert

BenutzerprofilLogin

Impressum
 Home > Europa > 

Dänemark

Bibliotheksgeschichtliche Bibliographien

Jensen, Erik Allerslev; Nielsen, Torben: Dansk Bibliotekslitteratur. Bidrag til en bibliografi [Dänische Bibliotheksliteratur. Beiträge zu einer Bibliographie]. København 1950

Laursen, Johannes Lehm: Dansk Litteratur om Bogvæsen. En bibliografi [Dänische Literatur zum Buchwesen. Eine Bibliographie]. Fasc. 1-2. Køben- havn 1955-1956 [die Bibliographie blieb unvollendet]

Nordisk bibliografi og bibliotekslitteratur 1950-1968 [Nordische Bibliographie und Bibliotheksliteratur 1950-1968]. In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen [Nordische Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen] 39-60 (1952-1973)

Sandau, Susanne; Stenkilde, Jette; Torp, Mette Rønnow: Dansk folkebibliotekslitteratur 1950-1970 [Literatur der dänischen Volksbibliotheken 1950-1970]. København 1975 (Studier fra Danmarks Biblioteksskole 18)

Darstellungen zur Bibliotheksgeschichte

Biblioteksårbog. Beretning fra folke- og forskningsbibliotekerne [Bibliotheksjahrbuch. Bericht der Volks- und Forschungsbibliotheken]. København 1940-

Bibliotekshistorie. Dansk Bibliotekshistorisk Selskab [Bibliotheksgeschichte. Dänische bibliothekshistorische Gesellschaft]. Jørgen Svane-Mikkelsen (Red.). Bd 1-. København 1985-

Biblioteksvejviser [Bibliothekswegweiser]. Hrsg. vom Bibliotheksverein Dänemarks. København 1970-

Bogens verden. Tidskrift for dansk biblioteksvæsen [Die Welt des Buches. Zeitschrift für das dänische Bibliothekswesen]. 1 (1918)-

Dahl, Svend: Dansk Biblioteksfører [Dänischer Bibliotheksführer]. København 1915

Dansk Biblioteksfører [Dänischer Bibliotheksführer]. Henning Einersen und Mogens Iversen (Hrsg.). København 1955 (Statens Biblioteksstilsyns Publikationer 13)

Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger [Funde und Forschung in den Sammlungen der Königlichen Bibliothek]. 1 (1954)-

Grønbæk, Jakob H.: Bibliotekspolitik og forskning. Kritiske noter 1976-1985 [Bibliothekspolitik und Forschung. Kritische Anmerkungen 1976-1985]. København 1987

Jørgensen, Ellen: Studier over danske middelalderlige Bogsamlinger [Studien über dänische mittelalterliche Büchersammlungen]. In: Historisk Tidsskrift [Historische Zeitschrift] (1912/13) S. 1-67

Jørgensen, Ellen: Les bibliothèques danois au moyen âge. In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen [Nordische Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen] 2 (1915) S. 532-550

Nielsen, Torben: Dänemark. In: Christian Callmer und Torben Nielsen (Hrsg.): Bibliotheken der nordischen Länder in Vergangenheit und Gegenwart. Wiesbaden 1983, S. 1-74 (Elemente des Buch- und Bibliothekswesens 9)

Petersen, Carl S.: Afhandlinger til dansk Bog- og Bibliotekshistorie [Abhandlungen zur dänischen Buch- und Bibliotheksgeschichte]. København 1949

Riising, Anne: Le livre et la réforme au Danemark et en Norvège 1523-1540. In: La réforme et le livre. L'Europe de l'imprimé (1517-1570). Dossier concu et rassemblé par Jean-François Gilmont. Paris 1990, S. 441-458

Thorhauge, Jens: New trends in Scandinavian libraries. København 1988

Walde, Otto: Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie [Die literarische Kriegsbeute der Großmachtzeit. Eine kulturgeschichtlich-bibliographische Studie]. Bd 2. Stockholm und Uppsala 1920

Walde, Otto: Studier i äldre dansk bibliotekshistoria [Studien zur älteren dänischen Bibliotheksgeschichte]. In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen [Nordische Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen] 19 (1932) S. 1-66

Gutachten

Betænkning vedrørende Statens Biblioteksvæsen afgiven af det af Undervisningsministeriet under 11. Oktober 1924 nedsatte Udvalg [Gutachten über das staatliche Bibliothekswesen, abgegeben von dem vom Unterrichtsministerium am 11. Oktober 1924 eingesetzten Ausschuß]. København 1927

Biblioteksbetænkningen 1979, afgivet af Bibliotekskommissionen [Bibliotheksgutachten 1979, abgegeben von der Bibliothekskommission]. København 1979 (Betænkning Nr. 878)

Forskningsbibliotekernes målsætning. Betænkning afgivet af det af Forskningsbibliotekernes Fællesråd nedsatte målsætningsudvalg [Die Zielsetzung der Forschungsbibliotheken. Gutachten abgegeben von dem vom gemeinschaftlichen Rat der Forschungsbibliotheken eingesetzten Ausschuß]. 2 Bde. København 1977 [mit englischer Zusammenfassung]

Petersen, Jes: Public library legislation. In: Scandinavian public library quarterly 17 (1984) S. 87-90

Pflichtexemplarrecht

Den trykte kulturarv. Pligtaflevering gennem 300 år [Das gedruckte Kulturerbe. 300 Jahre Ablieferung von Pflichtexemplaren]. John T. Lauridsen, Henrik Horstbøll (Red.). København 1997 (Danish Humanist Texts and Studies 16)

Hesselager, Lise: ,,The dust of one age is the gold of another.`` Om pligtafleveringsbestemmelser [Über die Bestimmungen zur Ablieferung von Pflichtexemplaren]. In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen [Nordische Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen] 67 (1980) S. 35-55 [mit englischer Zusammenfassung]

Forschungsbibliotheken

Birkelund, Palle: Nordiske videnskabelige bibliotekers historie. Danmark [Die Geschichte der nordischen wissenschaftlichen Bibliotheken. Dänemark]. In: Nordisk håndbog i bibliotekskundskab [Nordisches Handbuch für Bibliothekskunde]. Svend Dahl (Red.). Bd 2. København 1958, S. 128-179

Birkelund, Palle: Bibliotekshistorien i Danmark. Et strejftog [Die Bibliotheksgeschichte in Dänemark. Ein Streifzug]. In: Kultur og natur. Vandringer blant bøker og bokfolk. Festskrift til Gerhard Munthe 28. april 1989 [Kultur und Natur. Wanderungen unter Büchern und Buchleuten. Festschrift für Gerhard Munthe 28. April 1989]. Oslo 1989, S. 13-27

Dahl, Svend: Über die neueste Entwicklung des wissenschaftlichen Bibliothekswesens in Dänemark. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen 56 (1939) S. 395-409

Koch-Klose, Abel: Das wissenschaftliche Bibliothekswesen Dänemarks in der Gegenwart. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 18 (1971) S. 1-18

Petersen, Hans Walter: Das deutsche Büchereiwesen in Nordschleswig. In: Regional contact 1 (1988) S. 64-68

Thorsen, Leif: Forskningsbibliotekerne mellem to kommissioner [Die Forschungsbibliotheken zwischen zwei Kommissionen]. In: Bibliotekshistorie. Dansk Bibliotekshistorisk Selskab [Bibliotheksgeschichte. Dänische bibliothekshistorische Gesellschaft] 1 (1985) S. 74-92

Kopenhagen

Horstbøll, Henrik: The Royal Library over 350 years. København 1997 (Publikumsorienteringer 19)

Ilsøe, Harald; Birkelund, Palle; Nielsen, Torben: København Universitets biblioteker 1728-1979 [Die Bibliotheken der Universität Kopenhagen 1728-1979]. In: Københavns Universitet 1479-1979 [Die Universität Kopenhagen 1479-1979]. Svend Ellehøj, Leif Grane (Red.). Bd 4: Gods. Bygninger. Biblioteker [Güter. Gebäude. Bibliotheken]. København 1980, S. 289-486

Ilsøe, Harald: Kilder og litteratur til Det kongelige Biblioteks historie trykt 1844-1992. En udvalgs-bibliografi [Quellen und Literatur zur Geschichte der Königlichen Bibliothek gedruckt 1844-1992. Eine Auswahlbibliographie]. København 1993 (Specialhjælpemidler 11)

Ilsøe, Harald: På Papir, Pergament og Palmeblade ... Skatte i Det kongelige Bibliotek. En præsentation i billeder og tekst i anledning af 200-årsdagen for bibliotekets åbning for publikum [Auf Papier, Pergament und Palmblättern ...Schätze der Königlichen Bibliothek. Eine Präsentation in Bildern und Text anläßlich des 200. Jahrestages der Eröffnung der Bibliothek für die Öffentlichkeit]. København 1993 [engl. Ausgabe Copenhagen 1993]

Kolding Nielsen, Erland: Fra bibliotekar til fagreferent. Udviklingen af et system siden ca. 1945 med særligt henblik på Det kongelige Bibliotek [Vom Bibliothekar zum Fachreferenten. Die Entwicklung seit ca. 1945 unter besonderer Berücksichtigung der Königlichen Bibliothek]. In: Bibliotek, tradition och utveckling. Festskrift till Lars-Erik Sanner den 18 januari 1991 [Bibliothek, Tradition und Entwicklung. Festschrift für Lars-Erik Sanner zum 18. Januar 1991]. København 1991, S. 87-105

Werlauff, Erich Christian: Historiske Efterretninger om det store kongelige Bibliothek i Kiöbenhavn. Anden forøgede og fortsatte Udgave, med tvende stylographerede Tegninger [Historische Nachrichten zur großen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen. Zweite erweiterte und fortgesetzte Ausgabe mit stylographischen Zeichnungen]. Kiöbenhavn 1844

Århus

Fra Bispetoften til Bjerget. Statsbiblioteket 1902-1977 [Von Bispetoften nach Bjerget. Die Staatsbibliothek 1902-1977]. Ejgil Sjøholm, Karl V. Thomsen (Red.). Århus 1977 [mit englischer Zusammenfassung]

Sejr, Emanuel: Statsbiblioteket i Århus 1902-1952 [Die Staatsbibliothek in Århus 1902-1952]. Århus 1952

Odense

Odenses bibliotekshistorie. Udg. i anledning af Odense Universitetsbibliotekets 25-års jubilæum [Die Bibliotheksgeschichte von Odense. Hrsg. anläßlich des 25. Jahrestages der Universitätsbibliothek Odense]. Torben Nielsen (Red.). Odense 1990 [mit deutscher Zusammenfassung]

Volksbibliotheken

Abitz, Oluf: Nogle træk fra bibliotekerne under besættelsen [Einige Züge der Bibliotheken unter (deutscher) Besatzung]. In: Bogens verden [Die Welt des Buches] 68 (1986) S. 78-83

Drehn-Knudsen, Erik, u. a.: Public Libraries in Denmark. Copenhagen 1967

Jensen, Erik Allerslev: Folkebibliotekernes historie. Danmark [Die Geschichte der Volksbibliotheken. Dänemark]. In: Nordisk håndbog i bibliotekskundskab [Nordisches Handbuch für Bibliothekskunde]. Svend Dahl (Red.). Bd 2. København 1958, S. 340-346

Jensen, Erik Allerslev: Danish Public Libraries after 1945. In: Libraries for the People. Studies in Librarianship in Honour of Lionel R. McColvin. London 1968, S. 164-173

Kirkegaard, Preben: Die Volksbibliotheken in Dänemark. Kopenhagen 1956

Læseforening og lejebibliotek. Elementer af skønlitteraturens formidling [Lesebibliothek und Leihbibliothek. Elemente der Vermittlung der Schönen Literatur]. In: Fortid og Nutid [Vergangenheit und Gegenwart] 31 (1984) S. 103-128

Nielsen, Helge: Folkebibliotekernes forgængere. Oplysning, almue- og borgerbiblioteker fra 1770erne til 1834 [Die Vorläufer der Volksbibliotheken. Aufklärung, Bibliotheken des einfachen Mannes und Bürgerbibliotheken von den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts bis 1834]. København 1960

Thorsen, Leif: Die dänischen Volksbüchereien. Kopenhagen 1977

Thorsen, Leif: De danske folkebiblioteker 1940-1983 [Die dänischen Volksbibliotheken 1940-1983]. København 1992

Stifts- und Schulbibliotheken

Foverskov, Herdis: De danske Stiftsbiblioteker [Die dänischen Stiftsbibliotheken]. Diplomarbeit. Bibliotheksschule Dänemarks. København 1990

Nielsen, Lauritz: Danske Stifts- og Skolebiblioteker. Deres historiske Udvikling og deres nuværende og fremtidige Stilling [Dänische Stifts- und Schulbibliotheken. Ihre historische Entwicklung und ihre gegenwärtige und zukünftige Stellung]. København 1925

Privatbibliotheken

Nielsen, Lauritz: Danmarks middelalderlige Haandskrifter [Dänemarks mittelalterliche Handschriften]. København 1937

Nielsen, Lauritz: Danske Privatbiblioteker gennem Tiderne [Dänische Privatbibliotheken durch die Zeiten]. Bd 1: Indtil Udgangen af det 17. aarhundrede [Bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts]. København 1946 [Bd 2 ist nicht erschienen]

Plesner, Knud Frederik: Danske bogsamlere i det nittende århundrede [Dänische Büchersammler im 19. Jahrhundert]. København 1957

Plesner, Knud Frederik: Bøger og bogsamlere. Bibliofiliens historie [Bücher und Büchersammler. Geschichte der Bibliophilie]. København 1962

Bibliotheksgebäude

Books and Buildings. Danish Research Library Architecture in the 1990s. Leif Lørring und Erland Kolding Nielsen (Hrsg.). Copenhagen 1997

Seydelmann, Gertrud: Dänischer Bibliotheksbau. Berlin 1973

Geschichte des Buchdrucks und Buchhandels

Aarbog for Bogvenner. Udgivet af Svend Dahl [Jahrbuch für Bücherfreunde. Herausgegeben von Svend Dahl]. København 1917-1927

Bogvennen. Udgivet af Forening for Boghaandværk [Der Bücherfreund. Herausgegeben von der Vereinigung für das Buchhandwerk]. 1 (1894)- [die Jahrgänge 1911-1912, 1914-1917, 1919-1920, 1922-1924, 1932-1933 und 1941 sind nicht erschienen]

Dal, Erik: Bibliotheca Danica 1482-1830 og Catalog over det store kongelige Biblioteks danske og norske Afdeling [Bibliotheca Danica 1482-1830 und der Katalog der dänischen und norwegischen Abteilungen der Königlichen Bibliothek]. In: Danske opslagsværker [Dänische Nachschlagewerke]. Axel Andersen (Red.). København 1970-1974, S. 225-297 (Danmarks Biblioteksskoles Skrifter 4)

ders.: Provinsbogtryk gennem 500 år. En boghistorisk skitse [500 Jahre Provinzbuchdruck. Eine buchhistorische Skizze]. København 1982

ders.: 500 Jahre Buchdruck in Dänemark außerhalb Kopenhagens. In: Gutenberg-Jahrbuch 59 (1984) S. 211-240

Fog, Dan: Notendruck und Musikhandel im 19. Jahrhundert in Dänemark. København 1986

Ilsøe, Ingrid: Printing, Book Illustration, Bookbinding, and Book Trade in Denmark, 1482-1914. A survey of the most important contributions to the history of the Danish book during the last 35 years. In: Gutenberg-Jahrbuch 1985, S. 258-280

Ilsøe, Ingrid: Litteratur om dansk bogvæsen trykt 1950-1990. Tryk, bind og boghandel ca. 1482-1920 [Literatur über das dänische Buchwesen, gedruckt 1950-1990. Drucke, Einbände und Buchhandel von ca. 1482 bis 1920]. In: Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger [Funde und Forschung in den Sammlungen der Königlichen Bibliothek] 31 (1992) S. 143-198

Ilsøe, Harald: Bogtrykkerne i København ca. 1600-1800. En biobibliografisk håndbog med bidrag til bogproduktionens historie [Die Buchdrucker in Kopenhagen von ca. 1600 bis 1800. Ein bio-bibliographisches Handbuch mit Beiträgen zur Geschichte der Buchproduktion]. København 1992

Nielsen, Lauritz: Den danske Bog. Forsøg til dansk Boghistorie fra den ældste Tid til Nutiden [Das dänische Buch. Versuch einer dänischen Buchgeschichte von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart]. København 1941

Nationalbibliographien

Ballhausen, Carl Johan; Johansen, Paul: Thesaurus librorum Danicorum. 17. århundrede [17. Jahrhundert]. København 1990

Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over den danske Litteratur fra 1482 til 1830, efter Samlinger i det store kongelige Bibliotek i Kjöbenhavn. Med Supplementer fra Universitetsbiblioteket og Karen Brahes Bibliotek i Odense [Systematisches Verzeichnis der dänischen Literatur

 von 1492 bis 1830 nach den Sammlungen der großen Königlichen Bibliothek
in Kopenhagen. Mit Ergänzungen aus der Universitätsbibliothek Kopenhagen und der Karen-Brahe-Bibliothek in Odense]. Christian Bruun u. a. (Hrsg.). Kjöbenhavn 1872-1931 (repr. mit Nachträgen und Anmerkungen von Erik Dal, København 1961-1963)

Danica Polyglotta. Literature on Denmark in languages other than Danish & Books of Danish interest published abroad. An annual bibliography. Compiled by the Danish Department of the Royal Library. New Series 1-, Copenhagen 1969-

Dansk Bogfortegnelse [Dänisches Bücherverzeichnis]. København 1841-

Dansk kortfortegnelse / The Danish National Bibliography. Cartographic Materials 1994. Compiled by the Map Department of the Royal Library. Copenhagen 1995

Dansk Musikfortegnelse 1991-1993 / The Danish National Bibliography. Music. Compiled by the Music Department of the Royal Library. København 1994

Danske Provinstryk 1482-1830: En bibliografi udarbejdet af Grethe Larsen under redaktion af Erik Dal [Dänischer Provinzdruck. Eine Bibliographie ausgearbeitet von Grethe Larsen unter Redaktion von Erik Dal]. Bd 1: Sjælland, Lolland, Bornholm [Seeland, Lolland, Bornholm]. København 1994; Bd 2: Nordjylland [Nordjütland]. København 1995; Bd 3: Midtjylland [Zentraljütland]. København 1997; Bd 4: Sønderjylland [Südjütland (=Nordschleswig)]. København 1998 [geplant sind 6 Bde mit einem Gesamtregister]

Ehrencron-Müller, Holger: Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica samt Bibliotheca Slesvico-Holsatica til 1840 [Ergänzungen zur Bibliotheca Danica 1831-1840, einschließlich Bibliotheca Slesvico-Holsatica bis 1840]. København 1943-1948

Mitchell, Philip Marshall: A bibliography of 17th-century German Imprints in Denmark and the Duchies of Schleswig-Holstein. 3 Bde. Lawrence 1969-1976 (University of Kansas Publications. Library Series 28)

Nielsen, Lauritz: Dansk Bibliografi 1482-1600. 2. udg. med supplementsbind ved Erik Dal [Dänische Bibliographie 1482-1600. 2. Ausg. mit Supplementband von Erik Dal]. 4 Bde. København 1996

Pegg, Michael A.: German and Dutch Books (1516-1550) in the Royal Library, Copenhagen: A short-title catalogue. Baden-Baden 1989 (Bibliotheca bibliographica Aureliana 122)

Rosenkilde, Volmer; Ballhausen, Carl Johan: Thesaurus librorum Danicorum. 15th and 16th Century. Copenhagen 1987


Quelle: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Digitalisiert von Günter Kükenshöner.
Hrsg. von Bernhard Fabian. Hildesheim: Olms Neue Medien 2003.